Paleis Lofen

Utrecht

Maquette Lofen detail

Maquette met zuilenrij

In 1122 verleende Keizer Hendrik V stadsrechten aan Utrecht. De bijbehorende oorkonde werd feestelijk door de keizer ondertekend in zijn paleis Lofen, naast de Dom.

Dat paleis is in de volgende 900 jaar enigzins in de vergetelheid geraakt (vooral vanwege de stadsbrand van 1253), maar in 1865 herondekt als kelder aan de Vismarkt.

Die kelder, met de laatste zictbare resten van het paleis, is nu te bezichtigen inclusief tijdreisfilm, archeologische voorwerpen en een demontabele maquette van het paleis.

website

Flink zorgde voor projectoren in een passende behuizing, leverde en monteerde de verlichte glazen panelen, die de vitrines met archeologische vondsten dragen.

En we bouwden een maquette van het paleis, omringd door de huidige bebouwing. Die bebouwing, en de gevel van het paleis kunnen worden weggenomen. De inkijk die dan ontstaat laat de zuilenrij in het paleis zien. Eén van die zuilen vormt de hoek van de kelder waar je in staat.

Wandprojectie
Maquettezaal overzicht
Glaspaneel met vitrine
Maquette met zuil
Demonteren van de gevel

locatie
Utrecht

jaar
2022

ontwerp
Tinker Imagineers

fotografie
Tinker Imagineers